blanco
 
 

Estudo comparativo dos micromamíferos de dúas covas nas inmediacións de Riocereixa (Lugo)

«Analizamos las egagrópilas de dos lechuzas que viven en dos hábitats distintos separados por 1 km de distancia, para ver si existían o no diferencias».

Realizado por:

  • María Blanco Oliveira
  • Anabel Hermida Costa
  • Claudia Pereira Neves 

 

2º de ESO del CPI Laureano Prieto (A Gudiña, Ourense)

Coordinado por Beatriz Boán Fernández

 
 
 
Mención 2013

Ir al blog