blanco

A túa misión


Moi fácil!

Rexístrese no concurso, facer un traballo interesante sobre un tema que quere investigar (música, ciencia, cinema, literatura, arte, historia, deportes, filosofía e pensamento, tecnoloxías...), publicarlo en alguna plataforma (web o blog propio en Wordpress, Blogger, Blogspot, Blogia...; plataformas en línea: Scribd, Paper.li, Flickr, Prezi, VoiceThread, Youtube, Tumblr...) i comunicaran a Es de libro a URL na que está aloxado.

De maneira especial, nesta edición convidámoste a investigar, se o desexas, sobre dous temas específicos

•    Escribiendo el futuro
Cómo la literatura puede ser  palanca de cambio ante los retos que afronta la humanidad. Te proponemos reflexionar sobre retos y literatura actuales o casos de éxito del pasado.
(Proposto polo Ministerio de Cultura e Deporte, por medio da Dirección Xeral do Libro e Fomento da Lectura).

•    Patrimonio tipográfico y locales tradicionales
Descubre los locales tradicionales de los barrios de tu municipio y sus rótulos históricos, identificando la diversidad de tipografías y de materiales utilizados.
(Proposto pola Comunidade de Madrid, Consellería de Cultura).

O convite a participar no concurso mediante investigacións realizadas sobre estes temas ten un carácter voluntario.

Se queres saber máis, tes dúbidas... dá unha volta nas Bases do concurso.

Se logras que a túa creación sexa orixinal e respecte as normas de propiedade intelectual
( Pensa en © ! ), poderás ganar un premio.

¡ Mira os premios e concursa !


É imprescindible...

  1. Ser estudante de ESO, bacharelato ou ciclos formativos de grao medio nun centro educativo de calquera comunidade autónoma de España.
  2. Facer un traballo sobre un tema que interese, post-lo en calquera plataforma en liña (sitio web ou o seu blog en Blogger, WordPress, Blogia, Blogspot ...; plataformas de publicación en liña, en diferentes formatos: Scribd, Paper.li, Flickr, Prezi, VoiceThread, YouTube, Tumblr...) e informar a Es de libro a URL onde está aloxado.
  3. Realizar un traballo en equipo (mínimo de dous e máximo de catro alumnos) e sempre coordinado por un profesor do teu centroo.
  4. Seguir un bo plan de traballo (consultar Internet, visitar bibliotecas, facer entrevistas ou enquisas, deseñar probas experimentais…).
  5. Consultar documentos variados (enciclopedias impresas ou electrónicas, libros monográficos, artigos de revistas e xornais, contidos fiables de Internet…).
  6. Ser orixinal na presentación das túas ideas; non copiar nin plaxiar.
  7. Pensar en ©, citar as fontes que empregaras e respectar todas as normas de propiedade intelectual nos textos e nas imaxes.

¡  Inscríbete  !