blanco

As datas

 

Prazo de inscrición:

15 de setembro
de 2021
-
25 de marzo
del 2022


Prazo de envío de traballos:

finaliza o 26 de abril
de 2022


Fallo do xurado:

Maio de 2022


 


Dirixido a

Estudantes e docentes de

ESO,
bacharelato
e Ciclos formativos de grao medio

de todas as comunidades autónomas de España.
Os traballos deben realizarse

en grupo

(un mínimo de dous e un máximo de catro estudantes)
e sempre deberán ser

coordinados por un profesor
.