blanco
 
 

Levamos Al-Andalus dentro? As percepcións do islam nun centro educativo galego

«Este traballo tenta investigar o pasado musulmán da Península Ibérica, e en concreto de Galiza, e ver que pegadas deixou na sociedade actual. Para iso fíxose unha lectura bibliográfica, unha enquisa no centro e dúas entrevistas, a un líder cristian e outro musulmán da cidade de Vigo.»

2021_AlAndalusRealizado por:
- Pedro Espada Barcón
- Leo Santiago Cabanelas
- Antón Justo Vicente
- David Martínez García

2º ESO del IES República Oriental do Uruguai (Vigo, Pontevedra)

Coordinado por Carlos Lixó Gómez


Ir al trabajo