blanco
 
 

Percepcions de desigualtat a l' aula

«La desigualtat a les aules és una realitat persistent, i per a poder aconseguir una societat igualitària, així com l’eradicació de la violència de gènere, s’hauria de proporcionar formació i informació tant a l’àmbit familiar com a l’àmbit educatiu, des d’una perspectiva de gènere. Podem afirmar-ho a través de les enquestes formulades a l’alumnat de primer i segon cicle d’ESO i de 1r de Batxillerat de l’IES Enric Valor de Silla. En total, 207 persones en edats compreses entre els 11 i els 18 anys i distribuïdes en 104 xics i 103 xiques. De l’anàlisi de les enquestes podem observar que un 18,4% de les alumnes sofreixen violència de gènere, com insults, o comentaris discriminants a l’aula. Quan s’han produït, un 88,5% del professorat segons l' alumnat, no ha fet res al respecte. A més a més, es desprèn de l’enquesta que un 15,7% de l’alumnat pensa que les dones no apareixen als llibres de text perquè no han fet res important.»

2017_desigualdatRealizado por:

  • Carla Primo Raga
  • Ainoa Medina Lorente

2º bachillerato del IES Enric Valor (Silla, Valencia)


Coordinado por Rosa Roig Celda Mención 2017Ver trabajo